Salosta löytyy liiketoimintaympäristö, joka kestää yrittämistä

Viime vuosina Salon yrityskentällä on koettu vahvaa nousua ja uudistumista, kunnes kevään ensimmäinen korona-aalto katkaisi yritysten positiivisen kehityksen. Toipuminen haasteellisesta keväästä on kuitenkin ollut nopeaa. Se on tunnusomaista Salon kaltaiselle karaistuneelle toimintaympäristölle, jossa aikaisempina vuosikymmeninä on koettu ylä- ja alamäkiä.

“Bounce back” – näillä sanoilla Jyrki Moilanen, Salon kehittämisyhtiö Yrityssalon toimitusjohtaja, kuvaa Salon yritys- ja liiketoimintaympäristöä. Hänen mukaansa Salon yritysmahdollisuudet syntyvät kyvystä uudistua.

“Tämä näkyy erityisesti elektroniikkapalveluissa, jotka ovat Salossa aina kulkeneet ajan hengessä. Viime vuosisadalla radio-, televisio- ja matkapuhelintuotanto vaikuttivat kukin vuorollaan. Nyt on vahvasti vuorossa teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen. Tulevaisuudessa taas jotain muuta”, Moilanen sanoo.

Salon teollisuuden näkyvin toimija tällä hetkellä on Valmet Automotiven akkutehdas, joka työllistää paikallisesti reilu 250 ihmistä ja tavoitteena on vuonna 2021 henkilöstömäärän kaksinkertaistaminen. Tarjolla on mahdollisuuksia eri alojen osaajille kokoonpanosta, suunnitteluun, logistiikkaan ja hallintoon. Parhaillaan Valmet Automotive laajentaa Salon akkutehtaan tuotantokapasiteettia vastaamaan akkupakettien kasvavaa kysyntää. Akkutehtaan laajennustyöt ovat jo käynnistyneet ja valmista pitäisi olla kesällä 2021.

Tekniikan ja muun teknologiateollisuuden rinnalla Salossa vaikuttavat maatalous sekä elintarvikeala sekä matkailupalvelut. Myös testausmahdollisuudet tuotekehitykselle ja tutkimukselle ovat yrittäjien ulottuvilla. Vireillä on monia ajankohtaisia hankkeita, joissa yhdistyvät Salon toimintaympäristön lupaukset: sähköistyminen ja kiertotalous.

“Akkuteknologian lisäksi Salon alue tarjoaa erityisen hyvän kasvualustan niille yrityksille, jotka toimivat osana kiertotaloutta. Isoja hankkeita on meneillään, joista mainittakoon Salon Korvenmäkeen rakenteilla oleva Lounavoiman ekovoimalaitos ja siihen liittyvät yhteistyökuviot. Salossa yrittäjillä on mahdollisuus ajatella isosti sekä kaikki edellytykset ideoiden ja kasvun toteuttamiselle”, Moilanen kertoo.

Tuotekehitystä koronan varjossa

Kahden viime vuoden aikana Salon yritysnäkymät ovatkin olleet suotuisat. Vuosina 2017–2019 se ilmeni työllisyyden nousuna ja yritysten liikevaihdon positiivisena kehityksenä kaikilla toimialoilla. Sitten tuli korona.

“Vaikka korona on vaikuttanut merkittävästi salolaisten yritysten liikevaihdon kehitykseen, ovat salolaisten yritysten vahingot siitä huolimatta jääneet pienemmiksi kuin koko maassa keskimäärin”, kertoo Yrityssalon erityisasiantuntija Tommi Virtanen.

Myös toipuminen on ollut nopeaa, sillä jo kesäkuussa Salon yrittäjien tilanne näytti paremmalta kuin muualla Suomessa. Myöskään ICT-ala ei ole kärsinyt tänä vuonna pahasti, ja erityisesti monet pienemmät ohjelmistokehitysyritykset ovat pärjänneet olosuhteisiin nähden hyvin.

“ICT-puolelle on syntynyt paljon uusiakin yrityksiä. Tuotekehitystä asiakasrajapinnassa tekeviä yrityksiä on Salon IoT Campuksenkin tiloissa monia. Siihen nähden, että viimevuotiset rakennemuutokset ovat vaikuttaneet juuri tällä sektorilla, ja kato on ollut suurta, on tällä alalla pieniä yrityksiä, joilla on mennyt kohtuullisen hyvin. Tämä sinnikkyys kuvaa hyvin Salon mahdollisuuksia”, Virtanen kertoo.

Ketteryys ja tehokkuus sitoo yrittäjiä yhteen

Puheille mahdollisuuksista on katetta, sillä Saloon on vuosien saatossa todistetusti keskittynyt osaamista, vaikeista ajoista huolimatta. “Salossa toimivia yrittäjiä on koeteltu, mutta kerta toisensa jälkeen täällä on noustu ylös. Haasteiden ja koettelemusten karaisema ympäristö tarjoaa vankat puitteet rohkeille ja itsevarmoille yrittäjille”, Jyrki Moilanen sanoo.

Myös huonommin menestyviltä toimialoilta on pyritty suuntaamaan työvoimaa uusille aloille. Tätä ketteryyttä Salon kaupunki ja Yrityssalo ovat tukemassa. “Tuotannon käynnistäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on täällä turvallista ja kannattavaa. Yrityssalossa autamme ulkopuolelta tulevia yrittäjiä ja tarjoamme ideoita toiminnan kehittämiseen”, Moilanen lisää.

Moilanen korostaa, että juuri tehokkuus sitoo salolaisia yrittäjiä toisiinsa. “Täällä toteutuu ‘pienuuden ekonomia’ eli se, että kaikki tarvittava löytyy yrittäjälle helposti.” Salolla on ison kaupungin palvelut, mutta pienen kaupungin saavutettavuus. Verkostojen hallinta ja managerointi on helppoa, mikä lisää tehokkuutta mille tahansa toimialalle.

”Yritysten sijoittumisessa sujuvuus ja aikatauluissa pysyminen ovat seurausta huolellisesta ja ketterästä työnteosta, hyvästä kommunikoinnista sekä yhteistyötaidoista. Tässä me pyrimme olemaan Salossa parhaita”, toteaa Yrityssalon sijoittumisasioiden parissa työskentelevä erityisasiantuntija Jouko Urmas.

Julkaistu myös: https://www.presser.fi/business/kehitys/salosta-loytyy-liiketoimintaymparisto-joka-kestaa-yrittamista